Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich, middels een posthbo-opleiding van 3,5 jaar heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Dit kan het gevolg zijn van een aandoening of door een tekort aan bewegingservaring. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te leven.

De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis over de ontwikkeling van kinderen en heeft vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren.

Voor meer informatie kijkt u op onderstaande link

http://fysiotherapiedudok.nl/