Fysiotherapie bij COPD

Patiënten met COPD hebben veel baat bij beweging. Niet of te weinig bewegen leidt tot conditieverlies en vormt daarmee een gezondheidsrisico. In sommige gevallen is begeleiding van een fysiotherapeut noodzakelijk.

Maar bewegen is zo makkelijk nog niet, omdat inspanning in eerste instantie leidt tot meer klachten. Bovendien is niet iedere patiënt hetzelfde, dus moet het bewegingsadvies op maat zijn.
Daarnaast heeft COPD heeft niet alleen grote impact op het fysieke functioneren, maar ook op het sociaal en mentaal functioneren. Fysiotherapie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van COPD patiënten.

Wat is nou precies COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie, waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling wordt bemoeilijkt. COPD wordt gekenmerkt door longaanvallen (exacerbaties), een verergerend beloop en de aanwezigheid van nevenaandoeningen.

COPD in Nederland

In Nederland hebben 596.300 mensen COPD. In werkelijkheid ligt dit aantal waarschijnlijk hoger omdat de ziekte niet altijd wordt herkend.2 De verwachting is dat dit aantal tot 2030 zal stijgen met 49% bij mannen en 27% bij vrouwen. COPD neemt toe met de leeftijd en komt momenteel ongeveer evenveel voor bij mannen als vrouwen. 1-3 De belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van COPD is roken, maar daarnaast spelen genetische factoren, luchtvervuiling en beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen ook een rol. Vrijwel alle mensen met COPD hebben één of meerdere nevenaandoeningen, met cardiovasculaire aandoeningen als belangrijkste.

Klachten en gevolgen

De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten. Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie, spierkracht en lichaamsgewicht op (hoewel overgewicht ook veel voorkomt), resulterend in beperkingen in fysiek functioneren en afname in kwaliteit van leven. Ruim één derde van de mensen met COPD ervaart dat hun longziekte emotioneel een weerslag heeft op hun leven. Ruim één derde (37%) van de mensen met COPD in de leeftijd van 15-64 jaar is arbeidsongeschikt, waarvan de grote meerderheid (69%) volledig arbeidsongeschikt.

Fysiotherapeutische behandeling bij COPD

De fysiotherapiebehandeling (individueel of in groepsverband) bestaat in ieder geval uit gestructureerde fysieke inspanningstraining ter vermindering van kortademigheid en verbetering van inspanningsvermogen, fysieke activiteit en mucusklaring. Ook geeft de fysiotherapeut advies over en begeleiding in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten en voorlichting gericht op kennis, zelfmanagement en het aanmoedigen tot en aanleren van een gezonde leefstijl. Daarnaast kunnen ademhalingsoefeningen, inademspiertraining, advies voor lichaamshouding en ontspanningsoefeningen overwogen worden.

Voor advies of voor het maken van een eerste afspraak kunt u contact opnemen met onze specialist Richard van der Graaf

Heeft u een vraag?

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht