logo-header.png

Onbeperkte fysiotherapie in 2017: wie vergoedt het nog?

Een zorgverzekering met een onbeperkte vergoeding voor fysiotherapie blijft zeldzaam in 2017. Nog maar acht van de ruim 40 verzekeraars bieden een dergelijke dekking, waarbij er bij de helft van de verzekeraars géén sprake is van een medische acceptatieprocedure.

Naast het schaarse zorgaanbod worden de bestaande aanvullende verzekeringen ook steeds duurder. De gemiddelde premie ligt inmiddels op exact 80,50 euro per maand. Dit terwijl er in 2014 nog gemiddeld 71,29 euro werd betaald voor volledige vergoeding van alle fysiotherapiebehandelingen. Vooral de verzekeringspakketten zonder medische selectie (die dus voor iedereen toegankelijk zijn) zijn erg duur: gemiddeld 90,88 euro.

Ontwikkelingen

  • Nog maar acht verzekeraars bieden in 2017 een verzekering aan met onbeperkte fysiotherapie. Dat is er één minder dan vorig jaar. In 2014 waren er nog 12 verzekeraars die onbeperkte fysiotherapie vergoeden.
  • Van de acht verzekeraars die fysiotherapie nog wel volledig vergoeden, hanteren er vier een medische selectie.
  • Bij de vier grootste zorgverzekeraars in Nederland, Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis is het al langer niet meer mogelijk om een verzekering af te sluiten met een volledige vergoeding voor fysiotherapie.

Overzicht zorgverzekeraars

Hieronder een overzicht van de zorgverzekeraars en bijbehorende aanvullende verzekeringen die fysiotherapie nog onbeperkt vergoeden (in 2016 en/of 2017).

Verzekeraar Verzekering Premie 2016 Premie 2017 Verschil Selectie*
Avero Achmea Excellent € 47,00 € 49,25 + € 2,25 Ja
De Friesland AV Optimaal** € 38,95 € 42,95 + € 4,00 Nee
Delta Lloyd Top € 133,02 € 133,02 € 0,00 Nee
IZZ Extra 3 € 97,00 € 97,00 € 0,00 Nee
FNV Menzis FNV Zorg 4 € 89,55 € 89,55 € 0,00 Nee
PNOzorg Compleet € 63,55 € 66,75 + € 3,20 Ja
ONVZ TopFit € 56,73 € 56,73 € 0,00 Ja
ONVZ Superfit € 110,67 € 110,67 € 0,00 Ja
VvAA Top € 54,90 € 54,90 € 0,00 Ja
VvAA Excellent € 112,50 € 112,50 € 0,00 Ja
Gemiddelde premie: € 80,78 € 82,00    

* Bij een (medische) selectie worden er aanvullende gezondheidsvragen gesteld, alvorens de verzekerde recht heeft op een vergoeding voor onbeperkte fysiotherapie.

** (vanaf 37e of 51e behandeling op aanvraag)

Rectificatie 

Zorg en Zekerheid biedt in 2017 geen vergoeding meer voor onbeperkte fysiotherapie. In 2016 was er wel sprake van volledige vergoeding, maar was er voor vergoeding van meer dan 40 behandelingen wel vooraf toestemming nodig.

Duurder

De bovenstaande polissen met medische selectie zijn weliswaar goedkoper, maar zijn voor patiënten met een aandoening aan het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld reuma, vaak niet af te sluiten. Dit komt omdat de zorgverzekeraar het ‘te verzekeren risico’ te groot vindt, gezien de gezondheidssituatie van de aspirant-verzekerde. Deze groep patiënten wordt daarom vaak, op grond van een medische selectieprocedure, geweigerd voor de volledige dekking. Dit is een problematische ontwikkeling aangezien dit juist een groep is die veel baat heeft bij volledige dekking voor fysiotherapie.

Voor hen rest nu de keuze uit slechts vijf duurdere aanvullende verzekeringen zonder medische selectie. De gemiddelde premie komt bij deze polissen echter uit op een bijna onbetaalbare 92 euro per maand. Steeds meer verzekerden oriënteren zich daarom op aanvullende verzekeringen met een ruime dekking voor fysiotherapie, bijvoorbeeld 36 of 40 behandelingen op jaarbasis.

Hieronder een overzicht van de premieontwikkelingen voor verzekeringen met onbeperkte fysiotherapie in de afgelopen jaren:

onbeperkte-fysiotherapie-2014-tot-2016

Dekking basispakket

Voor aandoeningen die op de ‘lijst chronische aandoeningen’ staan, biedt de basisverzekering vergoeding voor alle nodige behandelingen fysiotherapie. Het gaat hier echter enkel om aangeboren of ernstige aandoeningen waarbij fysiotherapie een belangrijke rol kan spelen in de gezondheid van de patiënt. Voorbeelden zijn: een Frozen Shoulder, Multipele Sclerose of een ruggenmergaandoening.

Nadat de verzekerde de eerste 20 behandelingen fysiotherapie zelf heeft betaald, zal de zorgverzekeraar overgaan tot een volledige vergoeding van de overige benodigde behandelingen. Hoewel het eigen risico (385 euro in 2017) nog wel eerst wordt aangesproken.